He (Helen) Hu
Ph.D. 2000 - 2005
Advisor: Jun Liu/Ying Nian Wu